Redakční rada

Nabídka akcí

{tab }

Jednotlivé části časopisu jsou naskenovány a uloženy ve formátu PDF.

Tento ročník byl připraven pro webové stránky našeho časopisu   ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem.

{tab Všeobecná část}

Všeobecná část

č. 1/1935

Mjr. pěch. Ludvik Strašík

Bojové zkušenosti řadového důstojníka

Pplk. gšt. Julien Filipo

Úvahy o motorisaci a mechanisaci

 

Vojenství nu nás a v cizině

 

Z cizích revuí a literární přehled

č. 2/1935

Pplk. gšt. Rudolf Feistmantel a mjr. let. Jan. Šmíd

Vzdušná či pozemní válka?

Plk. gšt. Emanuel Moravec

Vědecké řízení vojenství

Jaroslav Lugs

O vojenské bibliografii

 

Vojenství nu nás a v cizině

 

Z cizích revuí, různé zprávy

č. 3/1935

Plk. Pierre Lebaud

Francouzský záložní důstojník do světové války

Škpt. J. M. Smazal

Plukovní tradice a její pěstování

Pplk. gšt. —ský

Odzbrojovací jednání v II. polovici r. 1934

 

Z cizích revuí a literární přehled

č. 4/1935

Mjr. gšt. František Papoušek

Těžký tank anebo lehký útočný vůz?

Škpt. J. M. Smazal

Plukovní tradice a její pěstování (pokračování)

 

Vojenství nu nás a v cizině

 

Z cizích revuí a literární přehled

č. 5/1935

Doc. Dr. Jaroslav Prokeš

Prameny k vojenským dějinám v archivu ministerstva vnitra

Škpt. J. M. Smazal

Plukovní tradice a její pěstování (dokončení)

Škpt. Štěpán Horský

Obsazení Sedmihradska rumunským a jižní části Maďarska francouzským a jugoslávským vojskem v době od listopadu 1918 do 20. března 1919

 

Z cizích revuí a literární přehled

č. 6/1935

Škpt. gšt. Vladimír Talášek

Německá vojenská věda

Plk. pěch. Antonín Pavlík

Těžký tank anebo lehký útočný vůz?

Plk. gšt. Jindřich Vlasák

Ofensiva 94. rak.-uher. pěší brigády v Albánii v srpnu 1918

 

Vojenství nu nás a v cizině

 

Literární přehled

č. 7-8/1935

Mjr. gšt. Jiří Sommer

Velení divise ve válce kdysi a dnes

Plk. gšt. bývalé ruské armády N. N. Till y

Těžký tank anebo lehký útočný vůz?

Pplk. gšt. —ský

Odzbrojovací jednání začátkem r. 1935

Mjr. pěch. Ludvík Strašík

Boj ve vysokém obilí

 

Z cizích revuí a literární přehled

č. 9/1935

Plk. děl. František Kryštof

Zkracování divisních rozkazů

 

Říšskoněmecký záložní pěší pluk 208 u Bělehradu

 

Vojenství nu nás a v cizině

 

Z cizích revuí a literární přehled

č. 10/1935

 

Pohřební řeč generála Rudolfa Medka při kremaci zemského vojenského velitele v Čechách div. generála Václava Kopala dne 14. října 1935

Brig. generál Jiří Birula

Panika ve válce

 

Vojenství nu nás a v cizině

 

Z cizích revuí a literární přehled

č. 11/1935

Univ. profesor Dr. František šárecký

Význam psychotechniky pro armádu

Pplk. gšt. František Ambrož

Několik poznámek k rozkazovací technice

Mjr. gšt. Jiří Sommer

Předpoklady příští války

 

Vojenství nu nás a v cizině

 

Z cizích revuí a literární přehled

č. 12/1935

Rudolf Medek

T. G. Masaryk — vrchní velitel

Mjr. konc. Jaroslav Boháč

President Dr. Edvard Beneš, československé legie a československá branná moc

—Julius—

O vývoji nynější německé armády

Mjr. gšt. Jiří Sommer

Předpoklady příští války

 

Literární přehled

{tab Pěchotní rozhledy}

Pěchotní rozhledy

č. 1/1935

Mjr. pěch. Jan Valníček

Puška jakožto zbraň protiletadlová

Mjr. pěch. Jaroslav Pazdířek

Střelba malorážné zbraně na vzdušné cíle

 

Pěchota u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 2/1935

Npor. děl. Jan Bernas

Obranné postavení na svahu přivráceném

Mjr. pěch. Jan Valníček

Jaké by měly být kruhové závodní terče

 

Pěchota u nás a v cizině

 

Z cizích revuí a literární přehled

č. 3/1935

Pplk. pěch. Bohumil Boček a škpt. pěch. Karel Nohava

Nové cvičební řády pěchoty

Mjr. pěch. Josef Plachý

Taktické vyhodnocení paleb poskytovaných těžkými kulomety na pozemní cíle za nynějšího stavu techniky

Mjr. pěch. Ludvík Strašík

Něco o přískocích

 

Z cizích revuí a literární přehled

č. 4/1935

Mjr. gšt. Karel Veit

Ulehčení pěchoty

Kpt. pěch. Ladislav Hrubeš

Tank anebo kolový útočný vůz?

Npor. děl. Ladislav Hes

Pěchota a chemické látky

 

Pěchota u nás a v cizině

 

Z cizích revuí, různé zprávy

č. 5/1935

Brig. gen. Vasil Kirej

Výcvik v součinnosti zbraní. Vyžadování dělové palby pěchotou a jezdectvem

Mjr. pěch. Josef Tureček

Obranné postavení na svahu přivráceném a odvráceném

 

Pěchota u nás a v cizině

 

Z cizích revuí, různé zprávy

č. 6/1935

škpt. pěch. František Petráček

Zastřílení minometů

Mjr. gšt. Jiří Sommer

Ochrana pěchoty proti útočné vozbě

Škpt. pěch. Alois Moravec

Kulometná rota pěšího praporu

 

Pěchota u nás a v cizině

 

Z cizích revuí, různé zprávy

č. 7/1935

Kpt. pěch. Josef Ulrich

K zjednodušení výcviku

Npor. Karel Gruncl

Osady v pohybném boji

 

Pěchota u nás a v cizině

 

Z cizích revuí a literární přehled

č. 8/1935

Škpt. pěch. František Markalous a František Petráček

Nepřímá střelba z těžkých kulometů

 

Z cizích revuí

č. 9/1935

Škpt. pěch. František Markalous a František Petráček

Nepřímá střelba z těžkých kulometů (dokončení)

Škpt. pěch. Alois Moravec

Zranitelnost pěchoty a jak ji snížit

Mjr. pěch. Drahomír Dorschner

Přechod Oisy 4. listopadu 1918

 

Pěchota u nás a v cizině, z cizích revuí, literární přehled

č. 10/1935

Škpt. pěch. František Petráček

Minometné skupiny pěchoty

Mjr. gšt. Jiří Sommer

Výzbroj moderní pěchoty

škpt. pěch. Emanuel Bečvář

Pokroky ve výzbroji dnešní italské pěchoty a zásady jejího použití

č. 11/1935

Mjr. pěch. Josef Tureček

Obrana proti útočné vozbě

Mjr. pěch. Ing. Jan Valníček

Koincidenční dálkoměr a jeho užití

 

Z cizích revuí a literární přehled

{tab Dělostřelecké rozhledy}

Dělostřelecké rozhledy

č. 1/1935

Brig. gen. Jiří Mackevič

Taktika a polní služba dělostřelectva SSSR

Kpt. děl. Bohumil Kuba

Oboustranné pozorování protínáním vpřed ve světle úspory střeliva

Mjr. děl. Josef Hejda

Jak zvýšiti a trvale udržeti pohyblivost hipomobilního dělostřelectva

Škpt. děl. Vsevolod Milodanovič

Drobné zkušenosti z války

 

Dělostřelectvo u nás a v cizině

č. 2/1935

Brig. gen. Jiří Mackevič

Taktika a polní služba dělostřelectva SSSR (pokračování)

Npor. děl. Pilot balonu Karel Morav

Použití dvou balonů k zjišťování cílů

škpt. děl. Jan Massmann

Udávání cílů a koordinace střelby v rozčleněném oddílu

škpt. děl. Robert Chmelík a por. tech. zbroj. Josef Daněk

Plynový výcvik v rámci výcvikového roku u dělostřelectva

 

Dělostřelectvo u nás a v cizině

č. 3/1935

Brig. gen. Jiří Mackevič

Taktika a polní služba dělostřelectva SSSR (dokončení)

škpt. děl. Robert Chmelík a por. tech. zbroj. Josef Daněk

Plynový výcvik v rámci výcvikového roku u dělostřelectva (dokončení)

Por. děl. Josef Kopřiva

Časovaná střelba na svahy

 

Z cizích revuí

č. 4/1935

Plk. gšt. Josef Bartoš

Dělostřelectvo v obraně

Plk. děl. František Kryštof

Zpravodajský výcvik u oddílů a skupin

Kpt. děl. Jan Mach a škpt. děl. Ota Krajíček

Hloubka bezpečnostního pásma na zalesněných svazích

Npor. děl. ing. Bohuslav Beneš

Ochrana motorových vozidel před chemickými látkami bojovými

Mjr. gšt. Bedřich Beneš

Drobné zkušenosti z války

 

Z cizích revuí

č. 5/1935

Pplk. děl. Ferdinand Bašný

Úprava terénu dělostřelectvem

Kpt. děl. Karel Zadina

Střelba umlčovací

Kpt. děl. Jan černý

Přenos střelby u dělostřelectva švýcarské armády

Npor. pilot balonu Karel Morav

Řiditelný balon

Škpt. děl. Vsevolod Milodanovič

Drobné zkušenosti z války

 

Z cizích revuí

č. 6/1935

Mjr. gšt. Albert Nesweda

Granát, šrapnel a g-šrapnel, či jen granát

Kpt. děl. Karel Zadina

Dělostřelecký průzkum

škpt. děl. Florián Špičák

Účinek bojových plynů na bojovou schopnost jednotek

Pplk. děl. Ladislav Pachman

Použití nomogramů pro sinusovou větu

Kpt. děl. Václav Kořán

Paralaxa

Kpt. děl. František Veselý

Grafické určení souřadnic stanoviště

Pplk. děl. Josef Větrovec

Drobné zkušenosti z války

č. 7-8/1935

Kpt. děl. Jaroslav Chyška

Zastřílení vysokými rozprasky

Plk. děl. František Kryštof

Přemisťování dělostřelectva za útoku

Ppor. děl. v zál. Miloslav Martínek

Grafická tabulka poměrů pro jednostranné pozorování

škpt. děl. Florián Špičák

Úkryty proti bojovým plynům

Mjr. děl. Igor Elsner

Periskopický dalekohled

 

Z cizích revuí

č. 9/1935

Kpt. děl. Jaroslav Chyška

Zastřílení vysokými rozprasky (dokončení)

Kpt. děl. Jan Černý

Určováni hluchých prostorů grafickými tabulkami střelby v soustavě polární

Kpt. děl. Karel Váňa

Pro lepší pozorování

Škpt. děl. Vsevolod Milodanovič

Drobné zkušenosti z války

 

Z cizích revui

č. 10/1935

Plk. děl. František Kryštof

Střelba plynovým střelivem

Por. děl. Josef Kopřiva

Početní způsob koordinace střelby v dělostřeleckém oddílu

Kpt. Děl. František Veselý

Početní řešení zpětného prolínání

Por. děl. Bohumil Pešan

Dělostřelecké logaritmické počítadlo

 

Z cizích revuí

č. 11/1935

Škpt. děl. Milan Matuška

Spolupráce dělostřelectva s pěchotou

Škpt. děl. Vsevolod Milodanovič

Palebné postavení baterií v lesích a osadách

Por. děl. Bohumil Pešan

Dělostřelecké logaritmické počítadlo (dokončení)

Pplk.. děl. Josef Větrovec

Doprovodné dělostřelectvo

č. 12/1935

Škpt. děl. Rudolf Langer

Účinná střelba

Npor. děl. pil. bal. Bořivoj Drtina

Střelba dělostřelectva s pozorováním z balonu

Npor. děl. Karel Morav

Rychle zjištění geometrických poměrů zpaměti

{tab Letecké rozhledy}

Letecké rozhledy

č. 1/1935

Přeložil pplk. p. p. l. Vladislav Květoň

Ing. Rougeron, Douhet a doktrína unifikace materiálu

Mjr. gšt. Jan Šmíd

Civilní letectvo

Plk. zdrav. Dr. Dominik Čapek

Škodlivé účinky letu na lidský organismus a jak jim čelíme

č. 2/1935

Pplk. let. Jaroslav Borecký a mjr. let. Jan Šmíd

Použití umělého dýmu letectvem

Přeložil pplk. p. p. l. Vladislav Květoň

Ing. Rougeron, Douhet a doktrína unifikace materiálu (dokončení)

 

Letectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 3/1935

Škpt. děl. František Schneider

Kapitoly o dělostřelectvu proti letadlům

Gen. Armengaud

Letecké zpravodajství ochranou armád

 

Letectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 4/1935

Kpt. let. Jan Pernikář

Zjišťování směru a síly větru při letu podle kompasu a provádění souvisících s tím výpočtů a oprav

Škpt. děl. František Schneider

Kapitoly o dělostřelectvu proti letadlům

 

Letectvo u nás a v cizině

č. 5/1935

Škpt. děl. František Schneider

Kapitoly o dělostřelectvu proti letadlům

škpt. let. RNC. Vilém Mrázek

Studie o vojenské letecké fotografii

 

Z cizích revuí

č. 6/1935

Mjr. gšt. Josef Hanuš

Užití pozorovací letky u armádního sboru

Škpt. děl. František Schneider

Kapitoly o dělostřelectvu proti letadlům

 

Letectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 7/1935

Ing. Zdeněk Vencl

Příčiny chyb za bombardování a jich odstraňování

Mjr. gšt. Karel Müller

Příspěvek k zjednodušení výpočtu pravděpodobnosti zásahu při bombardování

 

Letectvo u nás a v cizině

č. 8/1935

Mjr. gšt. Josef Hanuš a mjr. let. Jan Šmíd

O početních stavech personálu u letectva malých států

Škpt. děl. František Schneider

Kapitoly o dělostřelectvu proti letadlům

 

Letectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 9/1935

Plk. děl. František Kryštof

Palba dělostřelectva s leteckým pozorováním

Npor. p. p. i. Robert Sandholzer

Moderní pozorovací letoun, jak má býti řešen, vyzbrojen a zařízen s hlediska potřeby pozorovatele

 

Letectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 10/1935

Mjr. gšt. Josef Hanuš

Zasazování stíhacího letectva

Škpt. děl. František Schneider

Kapitoly o dělostřelectvu proti letadlům

Gen. ruské armády Vasilij Lavrov

Nové možnosti letecké techniky vyžadují nového způsobu vzdušného boje

 

Letectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 11/1935

Mjr. let. Jan Šmíd

Aerochemické a bakteriologické útoky

Škpt. děl. František Schneider

Kapitoly o dělostřelectvu proti letadlům

Mjr. gšt. Josef Hanuš

Význam a užití hlásných letounů

 

Letectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revui

{tab Jezdecké rozhledy}

Jezdecké rozhledy

č. 1/1935

Mjr. gšt. Jiří Sommer

Taktický význam smíšené vyšší jednotky

Mjr. vet. Dr. František Vokroj

Učme jezdecké koně tahat

M. J.

Činnost jezdectva při průlomu na soluňské frontě v září 1918

0. A

10. EOA. (eskadrona obrněných aut) v bitvě na Sommě 30. července 1916

 

Jezdectvo u nás a v cizině

č. 2/1935

Pplk. gšt. František Pohunek

Operace srbské jezdecké divise v bitvě na Ceru a na Jádru r. 1914

Mjr. vet. Dr. Alois Píša

Hipologická výchova příslušníků čs. armády

Mjr. jezd. Leopold Kuhn

Průzkumná hlídka 1914  

Mjr. gšt. Jiří Sommer

Taktický význam smíšené vyšší jednotky

 

Z cizích revuí

č. 3/1935

Pplk. gšt. František Pohunek

Operace srbské jezdecké divise v bitvě na Ceru a na Jádru r. 1914 (dokončení)

Mjr. vet. Dr. Vladimír Chládek

Otužování koní

Škpt. jezd. Štěpán Horský

Době vyhovující jezdectvo

 

Z cizích revuí

č. 4/1935

Škpt. jezd. Josef Šraml

Katastrofa u Amiensu 8. srpna 1914 (Tanky a jezdectvo v bitvě)

Mjr. děl. Alois Zenk

Volné úvahy o organisaci jezdeckých —rychlých — vyšších jednotek

Plk. gšt. býv. ruské arm. N. Tilly

Útočný vůz jezdectva

škpt. děl. Vsevolod Milodanovič

Práce jezdecké hlídky v Avgustovském lese

 

Jezdectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

{tab Rozhledy technických zbraní}

Rozhledy technických zbraní

č. 1/1935

Plk. gšt. Tomsa Ladislav

Motorisace a ženijní vojsko

Pplk. žen. František Baron

Boj o přechody přes vodní toky

Kpt. Žen. Václav Deyl

Ničení železnic leteckým bombardováním

 

Technické zbraně u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 2/1935

Pplk. Ing. Dr. techn. Vladimír Hájek

Ženie a boj proti plynu

Kpt. Žen. Václav Deyl

Ženijní letecké hlídky

 

Z cizích revuí

č. 3/1935

Npor. žen. Ing. Adolf Benda

Zjednodušení vodního výcviku, mechanisace a racionalisace výkonů

Mjr. gšt. Jiří Sommer

Opevnění Bratislavy za světové války

Npor. pěch. Otta Vošta

Školení radiotelegrafistů ve spojovací škole

Npor. žen. Jan Sýkora

Pozemní ženijní výcvik

Pplk.. žen. Dr. Ing. Vladimír Hájek

Využití technických bojových prostředků při zaujetí obrany a za ústupového boje

 

Z cizích revuí

č. 4/1935

Plk. gšt. Karel Pražák

Technické pokroky a jejich vliv na spojení v poli

Pplk. žen. Dr. Ing. Vladimír Hájek

Využití technických bojových prostředků při zaujetí obrany a za ústupového boje

Pplk. žen. František Baron

Násilný přechod armády gen. Massény přes Limmat r. 1799

 

Technické zbraně u nás a v cizině

{tab Cvičební listy}

 

 

 

Cvičební listy

č. 1/1935

č. 2/1935

č. 3/1935

č. 4/1935

č. 5/1935

č. 6/1935

č. 7/1935

č. 8/1935

č. 9/1935

č. 10/1935

č. 11/1935

{/tabs}