Redakční rada

Nabídka akcí

{tab }

Časopis Vojenská mysl začal vycházet v roce 1951, jako náhrada časopisu Vojenské rozhledy. Zveřejňoval příspěvky dopisovatelů z řad Československé armády a byl určen pro armádní důstojníky a generály. Vzhledem k tehdejším zásadám ochrany informací, byl časopis označen jako „Tajný“ a některá čísla dokonce jako „Přísně tajné“.

Rozkazem ministryně obrany č. 25, ze 4. 10. 2007, který se odvolává na ustanovení § 22 odst. 4 a § 157 odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací byly stupně utajení dokumentů, které vznikly do 31. prosince 1992 (včetně časopisu Vojenská mysl) zrušeny.

Nabízíme vám plné znění ročníků 1951 až 1991, kdy byl časopis zrušen. Činíme tak s vědomím, že tento časopis, který je svědectvím doby, upoutá široký okruh čtenářů zajímajících se o historii vojenství i pamětníky.

Doporučení: Pro vyhledávání můžete využít i modul Filtrovat v pravé horní části stránek. Do okénka Vyhledat...  napíšte hledaný výraz nebo jméno autora.

Jednotlivé části časopisu jsou naskenovány a uloženy ve formátu PDF. K otevření je nutné mít nainstalován program Adobe Reader.  

Ročníky 1951 až 1959 byly připraveny pro webové stránky našeho časopisu   ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem.

{tab Ročníky 1951 - 1960}


1951  1                  
TitulniListVM                  
1952  1  2  3  4            
TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM            
1953 1 2 3 4 5 6        
TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM        
1954  1 2 3 4 5 6        
TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM        
1955 1 2 3 4 5 6        
TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM        
1956 1 2 3 4 5 6    
TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM    
1957 1 2 3 4 5 6 8    
TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM      
1958 1 2 3 4 5 6 7      
TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM        
1959 1 2 3 4 5          
TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM          
1960 1 2 3 4 5 6      
TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM TitulniListVM      

 

{tab Ročníky 1961 - 1970}

1961  1 2  3  4  5  6      
VM 01 VM 01 VM 01 VM 01 VM 01 VM 01 VM 01      
1962  1  2  3  4  5  6        
VM 01 VM 01 VM 01 VM 01 VM 01 VM 01        
1963 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10    
VM 01 VM 01 VM 01 VM 01 VM 01 VM 01 VM 01 VM 01    
1964  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VM 02 VM 02 VM 02 VM 02 VM 02 VM 02 VM 02 VM 02 VM 02 VM 02
1965 1 2 3 4 5 6 PT-1 PT-2 PT-3 PT-4
VM 02 VM 02 VM 02 VM 02 VM 02 VM 02 VM 02 VM 02 VM 02 VM 02
1966 1 2 3 4 5 6 PT-1 PT-2 PT-3 PT-4
VM 02 VM 02 VM 02 VM 02 VM 02 VM 02 VM 02 VM 02 VM 02 VM 02
1967 1 2 3 4 5 6 PT-1 PT-2 PT-3 PT-4
VM 02 VM 02 VM 02 VM 02 VM 02 VM 02 VM 02 VM 02 VM 02 VM 02
1968 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Obal VM1968 Obal VM1968 Obal VM1968 Obal VM1968 Obal VM1968 Obal VM1968 Obal VM1968 Obal VM1968 Obal VM1968 Obal VM1968
1969 1 2 3 4 5 6 7 8 9-10  
Obal VM1969 Obal VM1969 Obal VM1969 Obal VM1969 Obal VM1969 Obal VM1969 Obal VM1969 Obal VM1969 Obal VM1969  
1970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Obal VM1970 Obal VM1970 Obal VM1970 Obal VM1970 Obal VM1970 Obal VM1970 Obal VM1970 Obal VM1970 Obal VM1970 Obal VM1970

 {tab Ročníky 1971 - 1979}

1971 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VM 03 VM 03 VM 03 VM 03 VM 03 VM 03 VM 03 VM 03 VM 03 VM 03
1972  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 VM 03 VM 03  VM 03  VM 03  VM 03  VM 03  VM 03  VM 03  VM 03  VM 03 
1973  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VM 03  VM 03  VM 03  VM 03  VM 03  VM 03  VM 03  VM 03  VM 03  VM 03 
1974  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 VM 03  VM 03  VM 03  VM 03  VM 03 VM 03  VM 03  VM 03  VM 03  VM 03 
1975  1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
 Obal VM od1975 Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975 
1976  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Obal VM od1975 Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975 
1977  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975
1978  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Obal VM od1975 Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975 
1979  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Obal VM od1975 Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975 

 {tab Ročníky 1980 - 1991}

  1980  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
 Obal VM od1975 Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975 
  1981 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Obal VM od1975 Obal VM od1975  Obal VM od1975 Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975 
  1982  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Obal VM od1975 Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975 
 1983
 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10
 Obal VM od1975 Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975 
  1984  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Obal VM od1975 Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975 
  1985  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Obal VM od1975 Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975 
  1986  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10
 Obal VM od1975 Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975 
  1987  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Obal VM od1975 Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975 
  1988  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Obal VM od1975 Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975 
  1989  1 2 3 4 5-6 7-8 9-10      
 Obal VM od1975 Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975 
 

 

 
  1990 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10    
 Obal VM od1975 Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975  Obal VM od1975 
 

 
1991 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Obal VM od1975 Obal VM od1975 Obal VM od1975 Obal VM od1975 Obal VM od1975 Obal VM od1975 Obal VM od1975 Obal VM od1975 Obal VM od1975 Obal VM od1975

{/tabs}