Redakční rada

Nabídka akcí

Kutěj Libor

Plukovník gšt. Mgr. Ing. Libor Kutěj, Ph.D., narozen 1967. Od roku 1992 pracuje ve státobezpečnostních složkách, nejprve v rámci Ministerstva vnitra, a od roku 1996 Ministerstva obrany v Praze. V letech 2009 - 2012 působil ve funkci přidělence obrany Velvyslanectví ČR v Izraeli. V období let 2012 - 2015 zastával funkci ředitele odboru vojenské diplomacie. V letech 2015 – 2019 vykonával funkci přidělence obrany Velvyslanectví ČR v Jordánsku. Od 1. 2. 2019 je vedoucím Katedry zpravodajského zabezpečení Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně. V přednáškové a publikační činnosti se zaměřuje na zpravodajskou problematiku a politicko-vojenské a bezpečnostní souvislosti v regionech Blízkého východu a východní a jihovýchodní Asie.

10/09/2019