Redakční rada

Nabídka akcí

Šikolová Mária

PhDr. Mária Šikolová, Ph.D., narozena v roce 1959. Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě (1982). Dizertační práci obhájila na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (2007). Působila ve vedoucích a pedagogických funkcích v oblasti jazykového vzdělávání v rezortu obrany. V současné době pracuje jako hlavní metodik Centra jazykového vzdělávání Univerzity obrany. Zabývá se problematikou didaktiky výuky cizích jazyků a různých aspektů jazykového testování. Je autorkou řady příspěvků na konferencích doma i v zahraničí a článků v odborných časopisech.    

05/03/2020